Ô tô mới giảm giá, thị trường ô tô cũ ế khách, dân buôn 'kêu trời'