Ô tô miễn thuế Thái Lan, Indonesia đổ về: Tháng tới, chờ cơn "địa chấn" giảm giá