Ô tô mất lái, lao sang làn đường đối diện gây tai nạn liên hoàn