Ô tô "made in Việt Nam" thất thế, vỡ mộng xe Việt chạy khắp ASEAN