Ô tô loạn giá: Tránh mất tiền oan, đồng loạt rủ nhau ngừng mua xe