Ô tô lật nhào, xe đầu kéo cháy rụi trên quốc lộ BOT ở Quảng Ninh