Ô tô ế nặng: Chưa vội mua xe, chờ giảm giá mạnh hơn