Ô tô 'đại náo' ở Sài Gòn, người đi đường rơi khỏi cầu tử vong