Ô tô cuối năm, các hãng đua nhau bán xe kiểu "mua bia kèm lạc"