Ô tô cũ đồng loạt tăng giá mạnh, mua chạy trước thời điểm nhạy cảm