Ô tô chở 2 trẻ em đang chạy trên cầu bất ngờ bốc cháy