Nước mắt cô giáo mầm non khi chứng kiến bố dùng dép đánh mặt con