Nước mắt anh chàng lần đầu được ăn kem cho bạn thấy mình quá may mắn