Núi lửa Bali nhả khói cao 4 km, 100.000 người phải di tản