Nữ tiến sĩ bật khóc: Tôi nhận 3 vụ trẻ bị xâm hại tình dục một ngày