Nữ tài xế nhấn ga đẩy Cảnh sát giao thông: Xe hết hạn đăng kiểm nhiều tháng