Nữ sinh viên Gia Lai chết tại phòng trọ trong tư thế treo cổ