Nữ sinh 'quá nhanh, quá nguy hiểm' trong đường lên đỉnh Olympia