Nữ sinh mặc bộ khủng long xanh tới trường gây tranh cãi