Nữ sinh Hà thành giành học bổng 'khủng' vẫn chưa hài lòng