Nữ sinh gãy xương sườn, thủng phổi vì bị bạn xô ngã từ độ cao 20 m