Nữ sinh chụp ảnh tốt nghiệp cùng... cá sấu khổng lồ