Nữ sinh bị tạt axit đi Thái Lan điều trị đã trở về