Nữ sinh bị bạn cùng lớp châm xăng đốt vì từ chối lời cầu hôn