Nữ sinh 10X 'nổi tiếng' vì cái tên lạ: Vương Hoàng Mai Diz