"Nữ quái" đội nón lá, bịt mặt vào shop thời trang trộm tài sản