Nữ phó GĐ Sở Tư pháp cãi bay vụ bẻ hoa, "tố" báo chí quy chụp