Nữ ôsin ở Sài Gòn bị bắt vì trộm hàng hiệu của chủ rồi 'tự sướng' trên mạng