Nữ nhân viên vườn thú ở Nga bị hổ dữ tấn công, cắn xé