Nữ khán giả xinh đẹp được tìm kiếm sau chương trình 'Sing My Song'