Nữ giám đốc lập 12 “công ty ma” bán hóa đơn tới 300 tỉ đồng

17/0,861