Nữ chủ quán cắt tóc bị người lạ dùng dao cứa đứt khí quản