Nữ cán bộ Tỉnh ủy ẩu đả tại sân trường vì bênh con