NSND Ngọc Giàu: Hôn nhân 19 năm không tình yêu, con mất vì ung thư máu