Nốt gót đàn anh U19, U16 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á