Nóng trên mạng xã hội: Người 'giỡn mặt công an', kẻ 'giỡn mặt tử thần'