Nóng trên mạng xã hội: 'Nghiệp chướng' và 'khẩu nghiệp' đều… gây sốc!