Nóng trên mạng xã hội: 'Luật' họp mặt mới thời smartphone