Nóng trên mạng xã hội: Anh bán dừa 'dễ thương' và anh chủ quán 'thiếu tế nhị'