NÓI THẲNG: Sau Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, rồi đến…