Nỗi sợ đằng sau tôm hùm “xăm” lô-gô Pepsi trên càng