Nói 'nghiện ma túy tổng hợp vô phương cứu chữa' là tiêu cực quá