Nỗi lo của dân phố Tây ở Sài Gòn trước ngày vỉa hè bị dẹp

30/1,221