Nói HH Đại dương chưa 'dao kéo', BTC nghĩ khán giả là trẻ lên 3?