Nổi cơn cuồng ghen, chồng giết vợ rồi dùng dao đâm ngực tự sát