Nổ súng chỉ thiên trấn áp người cầm dao ngăn thi công chợ