"Nổ" quen lãnh đạo Sân bay Tân Sơn Nhất để kiếm chác