Nổ mìn trước cửa nhà dân, thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn

16/0,321