Nổ lò hấp tinh dầu 7.000 lít, 4 công nhân thoát chết