Nổ kinh hoàng thổi bay mái nhà, 2 vợ chồng trọng thương